top of page

Ajometsästys on kollektiivista hirvenmetsästystä syys- ja talvikaudella. Metsästys tapahtuu vahtimalla päiväsaikaan (alustavasti klo 9:00 – 17:00) Ajomiejet ajavat hirviä passimiehiä kohti.

Metsästysaseena käytetään ainoastaan rihlattua asetta (kaliiberi vähintään 7,62 х 51), jossa on optinen tähtäin. Tulee käyttää laajenevaa luotia/ patruunaa joka on ladattu laajenevalla luodilla. Ase on koeammuttava metsästystukikohdassa.

Palvelut
Hinta (ruplaa)
Edestakaiset kuljetukset, Metsästysoppaan palvelut
Ryhmästä riippuen
Metsästyslupa
35000

Tietoa ulkomaisille metsästäjille

Palvelun nimi
Hinta (ruplaa)
Hankkimaan luvan metsästysaseen tuomiseen Venäjän federaation alueelle
bottom of page