top of page

Hirven metsästys kiima-aikana on yksilöllinen metsästystapa, jossa kiima-aikana ammutaan hirviuroksia. Metsästäjää avustaa 1-2 metsästysopasta. Metsästysopas houkuttelee hirven ampumaetäisyydelle metsästäjästä matkien hirvilehmän ja uroshirven kiimaääniä. Metsästys tapahtuu aamulla (alustavasti klo 5:00 – 8:00) ja illalla (alustavasti klo 19:00 – 22:00).  

Metsästysaseena käytetään ainoastaan rihlattua asetta (kaliiberi vähintään 7,62 х 51), jossa on optinen tähtäin. Tulee käyttää laajenevaa luotia/ patruunaa joka on ladattu laajenevalla luodilla. Ase on koeammuttava metsästystukikohdassa.

Palvelut
Hinta (ruplaa)
Edestakaiset kuljetukset, Metsästysoppaan palvelut
Ryhmästä riippuen
Metsästyslupa
60000

Tietoa ulkomaisille metsästäjille

Palvelun nimi
Hinta (ruplaa)
Hankkimaan luvan metsästysaseen tuomiseen Venäjän federaation alueelle
bottom of page